Tiết học mỹ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch

Tiết học mỹ thuật của các em học sinh lớp 5 theo phương pháp mới

Từ học kỳ I năm học 2017 - 2018, trường tiểu học Đông Trà bắt đầu triển khai dạy bộ môn mỹ thuật theo phương pháp mới của Đan Mach. Phương pháp này đã khơi dậy năng lực, tính sáng tạo của học sinh, phát huy tính chủ đông, linh hoạt của người dạy, góp phần đổi mới giáo dục.

Đối với phương pháp này, để giúp học sinh phát triển khả năng tự học, giáo viên phải lập được kế hoạch và tổ chức một quy trình dạy học, hoàn chỉnh, phù hợp. Kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn bộ quy trình có thể ngắn, dài và kết nối, liên kết, xâu chuỗi các hoạt động với nhau, kết thúc hoạt động này sẽ là mở đầu cho hoạt động tiếp theo. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên còn vận dụng linh hoạt 7 quy trình Mỹ thuật mới vào chương trình hiện hành phù hợp. Qua đó, nhằm phát huy tốt nhất 7 loại hình trí tuệ trong dạy học để học sinh được học tập bằng nhiều cách, giúp học sinh phát triển toàn diện, sáng tạo trên mọi phương diện.

Dưới đây là 1 số hình ảnh trong tiết học:

Các em học sinh đang chăm chú nghe giáo viên hướng dẫn

Học sinh tỏ ra rất thích thú theo phương pháp học mỹ thuật mới

Sản phẩm sau khi kết thúc tiết học.