Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch covid-19 trong trường học

Tài liệu đính kèm: Tải về

Sự bùng phát của bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra ( Covid-19 ) đã được Tổ chức y tế thế giới ( WHO ) tuyên bố là một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu ( PHEIC ) và virus này hiện đã lan ra hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ở Việt nam, nguy cơ bùng phát dịch bệnh luôn thường trực. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh, nhà giáo, cán bộ, nhân viên và người lao động tại các cơ sở giáo dục là đặc biệt quan trọng, nhất là giai đoạn hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chưa có vắc xin,.....

Các biện pháp phòng ngừa là cần thiết để ngăn chặn sự lây lan tiềm ẩn của Covid-19 trong môi trường học đường, đồng thời giảm thiểu sự gián đoạn trong học tập và bảo vệ học sinh, giáo viên và nhân viên trong trường học.