TRƯỜNG MN NAM HÀ, TIỀN HẢI, THÁI BÌNH. - HƯỚNG DẪN CHA MẸ DẠY CÁC CON HOẠT ĐỘNG "BẬT QUA CÁC Ô VÒNG, NÉM TRÚNG ĐÍCH"