06/10/23  Chuyên môn  6
    Kế hoạch bài dạy STEM tiểu học là nơi để giáo viên có thể tự do sáng tạo theo cách riêng của mình. Nhưng nhìn chung, để có được một giáo án STEM tiểu học thành công, giáo viên cần tuân theo những bước đơn giản sau đây:Đưa ra mục tiêu bài họcĐiều tra, khảo sát xem nó có phù hợp với tình hình ...
 21/04/23  Chuyên môn  6
      Là giáo viên có thâm niên gần 30 năm giảng dạy, tôi thấy việc rèn chữ viết cho học sinh là vô cùng quan trọng. Sau đây tôi xin chia sẻ với các bạn các biện pháp giúp học sinh Tiểu học viết đúng và đẹp.
 11/04/23  Chuyên môn  13
Thực hiện đề án của Bộ GD-ĐT các trường tiểu học đang tập trung đổi mới chương trình dạy và học Tiếng Anh. Là một giáo viên dạy Tiếng Anh hưởng ứng tính tích cực, thiết thực của đề án, tôi xin được đóng góp một vài ý tưởng cho việc dạy tốt môn Tiếng Anh. Thực hiện đề án của Bộ GD-ĐT các trường tiểu ...
 05/04/23  Chuyên môn  7
Dạy học phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 là điểm mới mà mỗi giáo viên cần tiếp cận và vận dụng nhiều hình thức khác nhau trong dạy học để kích thích phát triển đa trí tuệ và nuôi dưỡng đam mê khám phá trong các em.
 24/03/23  Chuyên môn  4
                                                                                    CHUYÊN ĐỀSỬ DỤNG MÁY CHIẾU KẾT NỐI MÁY TÍNHDÙNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ CÁC MÔN HỌC LỚP 1, 2, 3 THEO CTGDPT 2018
 13/03/23  Chuyên môn  25
Kĩ thuật dạy học là những biện pháp, cách thức hành động của của giáo viên và học sinh trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Các kĩ thuật dạy học là những đơn vị nhỏ nhất của phương pháp dạy học.